Chiles Rellenos de Queso

🌶CHILES RELLENOS DE QUESO🧀 Ingredientes: o 4 Chiles poblanos🌶